Acupunctuur en infertiliteit (onvruchtbaarheid)

acupunctuur icon

In de afgelopen jaren zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan, die hebben aangetoond dat acupunctuur een belangrijke rol kan spelen bij infertiliteitklachten. Sindsdien is de vraag naar acupunctuur bij deze klacht enorm toegenomen.

Acupunctuur kan in verschillende stadia en bij verschillende vormen van infertiliteit een grote rol spelen. Zowel bij infertiliteit waar geen aantoonbare oorzaken zijn gevonden als wel bij infertiliteit waar wel anatomische/fysiologische oorzaken zijn gevonden, zoals o.a. verkleving van de eileiders, uterus myoma en PCOS.

Vanuit de Chinese geneeskunde gezien zijn er twee belangrijke oorzaken van infertiliteit, de eerste oorzaak kan een gebrek/zwakte zijn van Jing, de essentiële energie die noodzakelijk is voor het creëren van nieuw leven. De tweede oorzaak is stagnatie van Qi (vitale levensenergie), bloed en de lichaamsvloeistoffen. In de praktijk zien we vaak een combinatie van deze twee oorzaken. Door de essentiële energie, Jing te versterken en de stagnatie van de hierboven genoemde elementen op te lossen is het mogelijk de vruchtbaarheid te vergroten. In veel gevallen is het mogelijk om zonder interveniërende technieken als IUI en IVF al goede resultaten te bereiken. Anderzijds is uit onderzoek gebleken dat ook bij IUI en IVF, acupunctuur een ondersteunende rol kan spelen. In sommige landen is er al nauwe samenwerking tussen infertiliteitklinieken en acupunctuur praktijken. In Nederland is dit helaas nog niet het geval, hoewel sommige ziekenhuisartsen wel op individuele basis mensen doorverwijzen naar acupuncturisten.

Naast acupunctuur speelt de kruidengeneeskunde een grote rol en kan ook voeding een belangrijke ondersteuning geven. In het AAEMC wordt gestreefd naar een geïntegreerde aanpak waarin ik meestal acupunctuur en kruiden gecombineerd worden, met ondersteuning van voedingsadvies en leefstijl adviezen.

In deze praktijk is er een heel goede score op het gebied van infertiliteit, door zich in de afgelopen 25 jaar te specialiseren op dit gebied kan van enige expertise gesproken worden. Het is belangrijk te beseffen dat het proces tijd nodig heeft. Er is over het algemeen geen quick fix, meestal heeft men een half jaar nodig om tot de gewenste resultaten te komen, maar dit kan soms ook langer duren. Infertiliteit heeft meestal een complexe achtergrond, er spelen meestal verschillende factoren een rol, dat betekent dus dat het tijd vergt om het systeem weer in een zodanige balans te brengen dat men weer vruchtbaar kan zijn.

Wat betreft het ondersteunen van IUI en IVF zijn er specifieke protocollen. Meestal wordt vaak vlak voor en na de terugplaatsing acupunctuur toegepast. In deze praktijk wordt ik dit ook toegepast, maar wordt veel waarde gehecht aan het eerst in het balans brengen van het systeem. Uit de praktische ervaring is gebleken dat het van essentieel belang is om ieder geval zeer individueel te benaderen.