acupunctuur-breed

Chinese Acupunctuur

chinees acupunctuur

Chinese Acupunctuur is een zeer oude therapie die gebaseerd is op de leer van de meridianen. Door naalden op specifieke punten in te brengen kan de stroom van Qi (vitale energie) en bloed beïnvloed worden. Het is ontwikkeld in China en kent een geschiedenis van enkele duizenden jaren. In de loop der tijden hebben in China en andere delen van het Verre Oosten zich verschillende stijlen ontwikkeld. Door de sociale en politieke ontwikkelingen in de afgelopen eeuw heeft met name de Chinese Acupunctuur stijl zich sterk veranderd.

Westerse denkbeelden maar ook de kruidengeneeskunde hebben een sterke invloed gehad op de acupunctuur en de daaronder liggende medische theorie. Acupunctuur is gericht op het herstellen van de vitale energie (Qi). Door dit herstel wordt indirect invloed uitgeoefend op de organen en wordt de totale balans van het lichaam hersteld. Het zichzelf herstellende vermogen van de mens wordt versterkt.

Hoewel we vaak onderscheid maken in verschillende stijlen van acupunctuur zoals, Chinees, Japans en Koreaans is het belangrijk om zich te beseffen dat er binnen al deze landen ook grote diversiteit bestaat. Zo zijn er in China naast het dominante TCM model ook andere vormen van acupunctuur bewaard gebleven. In landen als Japan, Korea en Vietnam zien we ook een diversiteit aan stijlen. Ikzelf prefereer daarom liever te spreken over Oost Aziatische Geneeskunde i.p.v. een nationaal model. Acupunctuur is ook niet een statische kunst, maar is nog altijd in ontwikkeling. De stijl van acupunctuur die ik zelf beoefen is een eclectische benadering waarin verschillende invloeden geïntegreerd zijn.

Japanse Acupunctuur

japanse acupunctuur

Japanse acupunctuur onderscheidt zich van de Chinese acupunctuur doordat deze enerzijds meer geworteld is in de oude traditie en anderzijds zich verder heeft ontwikkeld en verfijnd. Terwijl in China de Chinese acupunctuur sterk veranderd is door de ontwikkelingen na de revolutie en een aantal aspecten van de klassieke stijl daardoor verloren zijn gegaan, is men in Japan dichter bij de klassieke traditie gebleven. Japanse acupunctuur kenmerkt zich door het zachtaardige karakter waardoor het ook goed op kinderen en mensen met naaldangst toepasbaar is. Ook zijn er allerlei methoden waarbij geen naalden ingebracht worden, zoals het specifiek voor kinderen ontwikkelde Shonishin.

Ik ben getraind in twee verschillende stijlen van Japanse acupunctuur; Toyohari (gericht op de hoofdmeridianen en gebaseerd op interpretatie van de klassieke Chinese acupunctuurteksten als Nei Jing en Nan Jing) en Manaka (gericht op de extra meridianen en gebaseerd op een synthese van klassieke acupunctuur en moderne inzichten). In mijn praktijk maak ik vooral gebruik van de Japanse stijl, hoewel ik elementen uit andere tradities zoals de Chinese of Koreaanse stijl integreer. Naast acupunctuur is er een scala aan verwante technieken die vaak in de behandeling geïntegreerd wordt zoals moxeren, cupping en acupressuur.

Acupunctuur voor kinderen

kinder acupunctuur

De door AAEMC toegepaste Japanse acupunctuur is een zeer zachtaardige en effectieve vorm van acupunctuur die geheel pijnloos is. Dit maakt deze stijl ook zeer geschikt voor kinderen.

In Japan heeft zich 250 jaar geleden een aparte stijl van kinderacupunctuur ontwikkeld, genaamd Shonishin. Deze vorm maakt geen gebruik van naalden maar van allerlei instrumentjes die een pijnloze behandeling garanderen en kinderen ook niet afschrikken.

Het is gebaseerd op dezelfde concepten van meridianen maar bestaat enkel uit behandelingen zonder naalden. Daarnaast worden ouders geïnstrueerd hoe zij zelf ook hun kinderen kunnen behandelen. Leeftijd hoeft geen drempel te zijn voor deze vorm van acupunctuur, zelfs babies kunnen effectief behandeld worden. Omdat kinderen relatief nog beschikken over een gezonde basis energie, kan het genezingsproces ook veel sneller op gang komen dan bij volwassenen.

Engaging Vitality

engaging vitality trans

Een nieuwe benadering van acupunctuur met klassieke wortels. 

Engaging Vitality is een benadering van acupunctuur die elementen uit de osteopathie integreert en tevens verschillende elementen uit de acupunctuur op een bijzondere wijze interpreteert waardoor de diagnostische en therapeutische mogelijkheden sterk vergroot worden. In feite is deze benadering gebaseerd op drie poten, de klassieke acupunctuur, osteopathie en de Nei Dan (Taoïstische Innerlijke cultivatie). Het is een benadering die zeer praktisch gericht is.

In feite worden twee kaarten over elkaar heen gelegd, de fysiek anatomische kaart en de energetische kaart van de meridianen. Op deze wijze wordt energie gekoppeld aan structuur en vorm. Restricties in het lichaam kunnen zich op energetisch niveau manifesteren als wel op een heel fysiek niveau. Door het gebruikmaken van beide kaarten worden onze inzichten in de natuur van restricties en blokkades vergroot.

Door elementen uit de osteopathie te interpreteren naar acupunctuur toe, biedt dit systeem de beoefenaar een breed aanbod aan diagnostische parameters en behandelings-technieken. Het is een benadering die enerzijds diep geworteld is in de Chinese klassieken en anderzijds open staat voor nieuwe benaderingen.

In tegenstelling tot bijna alle acupunctuur stijlen, die protocol gericht zijn, is Engaging Vitality een unieke benadering zonder een vast omschreven protocol waarin de therapeut in staat is om al zijn of haar geleerde kennis te integreren in een model wat veel vrijheid biedt.

Deze methode is ontwikkeld door Dan Bensky en Charles Chase, beiden grote namen in de acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde. Beiden beoefenaars hebben grote klinische ervaring gekoppeld met academische kennis van klassieke Chinese medische teksten.

Ik ben deze benadering geleidelijk gaan integreren in mijn praktijk. Omdat het een methode is die veel ruimte biedt om reeds geleerde stijlen te integreren is het een ideale basis. Het heeft zowel mijn diagnostische als therapeutische kwaliteiten sterk doen groeien.

Ik ben recentelijk begonnen deze benadering ook in Nederland te onderwijzen. Tevens werk ik in samenwerking met Charles Chase en Dan Bensky aan het doorgeven van Engaging Vitality op andere locaties in Europa.

Cupping en Moxa

cupping moxa

Cupping en Moxa zijn naast de chinese acupunctuur veel gebruikte technieken in de Oost Aziatische geneeskunde. Cupping is een universele therapie die over de hele wereld in traditionele geneeswijzen voorkomt. Het is een techniek waar glaasjes vacuüm gezogen worden op de huid, vaak op de rug. Het doel is ook hier het bewegen van gestagneerde Qi.

Moxa is het gebruiken van Artemisia Vulgaris (Bijvoet), wat of op de naald wordt aangebracht of direct op de huid. Het wordt aangestoken en verbrand (nooit tot op de huid). Het genereert hierbij hitte en kan verschillende functies hebben zoals het bewegen en voeden van Qi (vitale energie) . Als vervanging wordt soms ook een infrarood lamp gebruikt.