De staat van de beoefenaar en de kunst van het prikken

De staat van de beoefenaar en de kunst van het prikken, een introductie tot belangrijke aspecten van de klassieke acupunctuur.

• Amersfoort: Za 15 december 2018, Za 26 januari 2018
• Adres: Berghotel, Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort
• Tijd: 12:00-18:00 uur
• Docent: Felix de Haas
• Taal: Nederlands
• Kosten: € 220,00
• Erkend: NVA (AT), NWP, VBAG, VNT, Zhong (Cat. 1)
• Vereiste vooropleiding: acupuncturist
• Verstrekt bij deze cursus: Syllabus
• Registratie: Deelnamebewijs
• Inschrijven: Klik hier om u in te schrijven.

De wijze waarop acupunctuur onderricht en gepraktiseerd wordt in het Westen heeft nog steeds grote hiaten. Dit heeft meerdere oorzaken. Allereerst hebben de sociale en politieke ontwikkelingen in de vorige eeuw in China er toe bijgedragen dat belangrijke aspecten verloren zijn gegaan. Ook is er bij de transmissie van Oost naar West wederom veel verloren gegaan.

Een zeer belangrijk element in de klassieke acupunctuur is de staat van de beoefenaar en de kunst van het prikken. Dit aspect is bijna geheel verloren gegaan in het moderne TCM onderwijs , maar is in feite een van de meest elementaire aspecten. Acupunctuur is uiteindelijk een subtiele interactie tussen de Qi van de beoefenaar en die van de patiënt. Daarin is de fysieke als wel de mentale staat van de beoefenaar van zeer groot belang. Alleen als wij zelf geworteld zijn, onze Qi vrijelijk stroomt, we in een staat van dynamische stilte zijn, we verbonden zijn, we zelf een hemelse as 灵枢 (Ling Shu) worden, kunnen we optimaal acupunctuur beoefenen. Op deze wijze kunnen we ook connectie maken met de Qi van onze patiënt. Hoewel in moderne TCM boeken het begrip “De Qi” 得氣 (arrival/obtaining of Qi) meestal enkel wordt aangeduid als een sensatie die de patiënt ervaart,
wordt in de klassieke teksten als de Ling Shu duidelijk beschreven dat het ook een subtiele gewaarwording is in de beoefenaar. Maar je kan dat alleen waarnemen als je zelf in de juiste staat verkeert. De kunst van het prikken is dus een uiterst subtiele communicatie van de Qi van de beoefenaar met de Qi van de patiënt. Als je deze kunst beheerst is het mogelijk om met weinig
naalden een veel groter resultaat te boeken.

In deze 2 daagse module zal dieper op deze materie worden ingegaan. Een aantal begrippen die van groot belang zijn voor het optimaal uitoefenen van acupunctuur zullen behandeld worden. Er zal dieper worden ingegaan op de filosofische en historische aspecten van deze begrippen. Ook zal er aandacht zijn voor de praktische toepassing. Zo zal er aandacht zijn aan onze fysieke positie en onze mentale staat middels oefeningen. Ook zal er aandacht zijn voor het prikken zelf. Hoe wij dus de Qi kunnen engageren. Dit zal een enorme meerwaarde geven in je dagelijkse praktijk. Je zult merken dat je op deze wijze veel meer impact kan hebben met je naalden dan anders.

Deze module is onderdeel van een langere serie van modules die stapsgewijs dieper zullen ingaan op de filosofische en historische achtergronden van belangrijke begrippen in de Traditionele Oost Aziatische Geneeskunde. Een dieper begrip zal de therapeut dichter brengen bij de bron van deze rijke traditie en zal ook van grote waarde zijn in de klinische praktijk.

In de eerste module zullen o.a. de volgende begrippen behandeld worden:

• Qi 氣.
• Shen神
• Xin心 Heart/ Mind
• Yi 意 Intention/Attention/Awareness
• Zhi智 Wisdom/ Know-how
• Zhi 志 Will
• Ji 機 Mechanism, Incipience
• Cheng正 Alignment
• Jing 靜 Tranquility/Stillness
• Tong 通 Opening
• Xinhai心齋 Fasting of the Mind
• Zuowang坐忘 Sitting in Oblivion
• Wu Wei 無爲 Effortless Action
• Ziran 自然 Self-so-ing
• The Wu 轂 and Shu 枢 , Entering the hub of the wheel, becoming a divine pivot.

• Shi 勢Propensity.
• Gu 固 Coherence
• De Qi 得氣 Obtaining Qi
• Ling Shu 灵枢 Divine Pivot

Al deze bovenstaande begrippen spelen een belangrijke rol in de fysieke en mentale staat van de beoefenaar. Ze zijn ontleend aan de klassieke filosofische en medische literatuur. Veel van deze begrippen hebben verschillende lagen van betekenis. In deze eerste module zal in ieder geval een begin gemaakt worden om deze begrippen verder uit te diepen en te kijken naar hun relevantie in de hedendaagse klinische praktijk.

Deze module is in de eerste plaats gericht op therapeuten die reeds met acupunctuur werken en op zoek zijn naar verdieping in hun vakgebied.

Docent
Felix de Haas heeft zich meer dan 30 jaar verdiept in de Traditionele Oost Aziatische Geneeskunde. Hij heeft gestudeerd met grote leraren als Francois Ramakers, Bob Flaws, Stephen Birch, Yanagista Sensei, Takai Sensei, Dan Bensky, Charles Chace en Volker Scheid. Ook heeft hij zich verdiept in andere Aziatische geneeswijzen en hun onderlinge interactie. Daarnaast heeft hij de Oost Aziatische filosofieën en de klassieke literatuur bestudeerd. Hij heeft ook een bijzondere belangstelling in de historie van Aziatische geneeswijzen. Hij is een van de medeoprichters van beroepsvereniging Zhong.

Felix de Haas heeft meer dan 25 jaar een praktijk waarin hij verschillende stijlen van klassieke acupunctuur integreert met Chinese kruidengeneeskunde. De laatste jaren werkt hij in samenwerking met Dan Bensky en Charles Chace en Europese collega’s aan het doorgeven van de Engaging Vitality benadering, een benadering die elementen uit de osteopathie en de Traditionele Oost Aziatische Geneeskunde integreert en veel aandacht besteedt aan palpatoire vaardigheden.