Engaging Vitality, een nieuwe benadering van acupunctuur

Engaging Vitality, een nieuwe benadering van acupunctuur met klassieke wortels.

Acupunctuur is een traditie die een ontwikkeling van meer dan 2000 jaar achter zich heeft, het is uitgegroeid tot een van de meest gebruikte vormen van complementaire geneeswijzen.

Door de eeuwen heen heeft het zich in vele verschillende vormen en gedaantes ontwikkeld, in China maar ook in geheel Oost Azië en de laatste 50 jaar ook over de gehele wereld.

We zien verschillende benaderingen, sommige die teruggaan tot de klassieke literatuur uit de Han dynastie andere vormen die zoeken naar een moderne benadering gebaseerd op de bio geneeskunde.

In de afgelopen decennia heeft het Westen kennis gemaakt met verschillende benaderingen, in de eerste plaats TCM acupunctuur, gebaseerd op patroon differentiatie maar daarnaast ook andere benaderingen zoals 5 fasen acupunctuur, meridiaantherapie , Nan Jing acupunctuur en vele andere stijlen. Hoe divers deze ook zijn, allen hebben gemeen dat ze gebaseerd zijn op een protocol.

De benadering van Engaging Vitality wijkt in dat opzicht sterk af, er is geen vast protocol wat gevolgd dient te worden. In vele opzichten is Engaging Vitality een verfrissende benadering die de therapeut tevens een groot scala aan extra diagnostische parameters geeft.

Engaging Vitality is gebaseerd op meerdere poten. Allereerst is dat de klassieke acupunctuur, ten tweede palpatie en ten derde klassieke Chinese medische en filosofische literatuur (waaronder de Taoïstische klassieken en de Nei Dan literatuur)

Engaging Vitality is een benadering van acupunctuur die elementen uit de osteopathie integreert in de acupunctuur en tevens verschillende elementen uit de acupunctuur, zoals de Extra Meridianen op een zeer bijzondere wijze interpreteert waardoor de diagnostische en therapeutische mogelijkheden sterk vergroot worden. Het is een benadering die zeer praktisch gericht is.

Deze methode is ontwikkeld door Dan Bensky en Charles Chace, beiden grote namen in de acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde. Beiden beoefenaars hebben lange klinische ervaring gekoppeld met academische kennis van klassieke Chinese medische teksten. Beiden zijn tevens geschoold in de Osteopathie. Zij zijn begonnen hun osteopathische waarnemingen te interpreteren vanuit de Chinese geneeskunde, uit hun proefondervindelijk onderzoek heeft deze benadering zich ontwikkeld.

In Engaging Vitality wordt de anatomisch/fysiologische kaart van de mens gecombineerd met de energetische kaart van de acupunctuur. Door het over elkaar leggen van deze twee kaarten, heeft de therapeut een veel breder beeld. Restricties kunnen zich op verschillende niveaus manifesteren, zo kan een restrictie zich op structureel niveau bevinden, bijvoorbeeld op of in een orgaan. Toch kan zo’n restrictie benaderd worden op energetisch niveau door selectie van een relevante meridiaan. Het spreekt vanzelf dat een grondige kennis van de fysieke anatomie als wel de energetische anatomie vereist is.

Maar van mogelijk nog groter belang is de capaciteit om te kunnen voelen. Moderne acupuncturisten neigen soms naar een meer cerebrale benadering. Hoewel we allemaal de pols voelen, en mogelijk de hara en meridiaan zones palperen, missen we vaak veel informatie doordat we niet genoeg kunnen voelen.

In Engaging Vitality wordt veel nadruk gelegd op het voelen. Naast het voelen van de pols, hara en meridianen zijn er ook een aantal subtiele ritmes te voelen. Deze ritmes worden in de Osteopathie gebruikt. In Engaging Vitality worden deze ritmes geïnterpreteerd vanuit de Chinese geneeskunde waardoor er veel meer informatie gewonnen kan worden. De klassieke Chinese diagnostiek geeft ons een aantal handvaten om meer informatie in te winnen over de algemene staat van de Qi en in mindere mate ook van andere manifestaties van Qi zoals Yin, bloed, Jing en de lichaamsvloeistoffen. Toch zijn die laatste moeilijker waar te nemen. De pols en tong geven weliswaar informatie, maar zijn toch beperkt. Ook zijn er soms contradicties tussen onze waarnemingen van de pols, tong en hara. Het kunnen voelen van deze subtiele ritmes stelt de therapeut in staat om over alle manifestaties van Qi ( Yang, Yin, Jing, Bloed, lichaamsvloeistoffen etc.) meer informatie in te winnen.

Ook zijn er nog een aantal andere palpatoire vaardigheden zoals het luisteren naar de meridianen en manuele thermische diagnose die ons veel informatie kunnen geven en ook ons kunnen helpen bij het bepalen van welke zijde we de patiënt willen behandelen, welke meridiaan geblokkeerd is, welk punt het meest actief is en de conditie van de Qi in specifieke regio.

Daarnaast stelt het voelen ons in staat om op een meer directe manier met de Qi van de patiënt te kunnen communiceren. Een van de meest elementaire oefeningen is het appreciëren van de Qi. We leren hoe we de Qi van de patiënt kunnen appreciëren zonder oordeel, zonder agenda.
Zonder de pols of hara te voelen krijgen we directe informatie over de staat van de Qi van de patiënt.

Dit leidt ons ook tot een ander belangrijk aspect van de benadering van Engaging Vitality, we leren te werken zonder agenda. De Qi van de patiënt leidt ons verder, vertelt ons wat we moeten doen. In plaats van het volgen van een protocol , leren we te luisteren naar de Qi van de patiënt. Op deze wijze komen we soms op een verassende wijze terecht op plaatsen die we nooit verwacht hadden. De Qi leidt ons naar punten die op dat ogenblik het meest relevant blijken. Selectie van meridianen, punten en naaldtechniek is niet langer gebaseerd op een vast protocol, maar wat de Qi van de patiënt ons vertelt. Dit vereist wel dat we werkelijk goed kunnen voelen. Het betekent ook niet dat we al onze kennis van de medische theorie achterwege laten, integendeel, we leren al onze kennis te integreren in deze benadering. Kennis van de meridianen (hoofd, luo, divergente en extra meridianen als wel alle connecties en onderlinge interacties) is van kardinaal belang. Daarnaast is dus kennis van de fysieke anatomie van groot belang , we moeten beiden met elkaar in verband kunnen brengen. Vaak wordt gesteld dat in de klassieke Chinese geneeskunde fysieke anatomie een ondergeschikte rol speelt. Toch kunnen we in de klassieke teksten duidelijke anatomische beschrijvingen vinden. Natuurlijk was hun anatomische kennis beperkt in vergelijking met de huidige kennis, maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld de veronderstelde anatomie van de Zang en Fu enkel een energetische duiding hadden.
In Engaging Vitality wordt getracht verband te leggen tussen energetica en structuur en vorm. Zij zijn immers onafscheidelijk met elkaar verbonden en uiteindelijk is het allemaal een manifestatie van Qi.

Een ander belangrijk element in Engaging Vitality is de integratie van kennis uit de Nei Dan (innerlijke alchemie) traditie over de extra meridianen.
Nei Dan is een vorm van interne cultivatie die zich in de loop der eeuwen zich heeft ontwikkeld. De oudste referenties naar deze traditie zijn te vinden in werken als de Chuangzi en de Nei Ye. Het heeft zich ontwikkeld als een cultivatie techniek die meditatie combineert met ademhaling en andere geestelijke en fysieke oefeningen. Hedendaagse Qi Kung kan ook als een product van deze traditie gezien worden. Het oorspronkelijke doel was onsterfelijkheid, maar later werd het doel verlegd naar transcendentie en lang leven. Het was van oorsprong een Taoïstische traditie maar heeft zich sterk vermengd met Boeddhistische invloeden. Beoefenaars uit alle filosofische stromingen hebben Nei Dan gepraktiseerd. Centraal in Nei Dan is het openen van de extra meridianen. Het concept van de extra meridianen in de Nei Dan traditie is anders dan die in de geneeskunde, hoewel ze beiden een gemeenschappelijk basis hebben. Het was met name de grote arts en geleerde Li Zhizen (16e eeuw) die heeft getracht beide tradities samen te voegen in zijn benadering van de Extra Meridianen. In zijn “Expositie van de Acht Extra Meridianen”, nog steeds een van de belangrijkste teksten over de Extra meridianen, gaat hij hier diep op in. Het is deze benadering die ook in Enaging Vitality geïncorporeerd wordt en daardoor de therapeut veel meer mogelijkheden biedt in het benaderen van de Extra Meridianen.

Een ander belangrijk punt in Engaging Vitality is naaldtechniek. In veel moderne acupunctuurscholen is naaldtechniek verworden tot een mechanische handeling. Wanneer we de klassieken als de Ling Shu er echter op naslaan zien we dat het prikken een zeer delicaat proces is. Er zijn verschillende aspecten die van groot belang zijn. Zowel de fysieke als mentale positie zijn zeer belangrijk. Allereerst is de staat van de beoefenaar van groot belang, enkel wanneer we verblijven in een staat van dynamische stilte en openheid, zijn we in staat om met de Qi te kunnen communiceren. Ook dienen we “aligned” te zijn, we zouden dit kunnen vertalen als oprecht en verbonden. Dit geldt voor onze fysieke en mentale positie. Het prikken is dus een uitermate subtiel proces waarin we met de Qi van de patiënt communiceren. Focus is van groot belang, mogelijk belangrijker dan intentie. Ook hier dienen we zonder agenda te zijn, het concept van Wu Wei, moeiteloos handelen is hier van toepassing. We doen zelf niet zoveel, we faciliteren als het ware enkel het systeem zichzelf te laten organiseren.

Al met al bevat Engaging Vitality heel veel elementen die de acupuncturist kan helpen zijn diagnostische vaardigheden enorm uit te breiden als wel zijn behandeling veel effectiever te maken.

Tevens is het een benadering die ruimte geeft om al onze eigen kennis en ervaring te integreren. Het is geen vastomlijnd systeem met een protocol. Het biedt ons de mogelijkheid om een eigen stijl te ontwikkelen waarin we alle stijlen die we hebben geleerd kunnen integreren op een coherente manier.

Ik heb zelf meer dan 25 jaar klinische ervaring met acupunctuur en heb meerdere stijlen geleerd. Engaging Vitality heeft mij een manier geboden waarop ik alles wat ik geleerd heb te integreren.
Ik heb de afgelopen jaren intensief gewerkt met deze benadering en heb in mijn praktijk gezien dat zowel mijn diagnostische vaardigheden als wel de effectiviteit van mijn behandeling behoorlijk zijn toegenomen,
Het afgelopen jaar heeft Charles Chace mij gevraagd om deze benadering te delen met ervaren acupuncturisten die zich verder willen ontwikkelen.

Samen met Charles Chace, Dan Bensky en mijn collega Bart Wintjes zijn wij vanaf mei 2015 begonnen met het onderwijzen van deze benadering in Nederland.
We zullen dit aanbieden in de vorm van een aantal modules met de mogelijkheid van jaarlijkse follow up en maandelijkse branchemeetings.
In de opleiding zal veel aandacht besteed worden aan de praktijk. Dit betekent dat we met kleine groepen werken. De modules zijn gericht op acupuncturisten die reeds ervaring hebben opgebouwd en bereid zijn “out of the box” te denken.