kruiden

Kruiden

kruiden icon

Kruiden nemen een belangrijke plaats in mijn praktijk in. Kruiden hebben vaak een grote ondersteunende waarde en vooral bij chronische klachten spelen kruiden een belangrijke rol. De basis van deze behandelingsstrategie wordt gevormd door de theorie van de Chinese kruidengeneeskunde. Dit systeem heeft zich in een ononderbroken lijn duizenden jaren lang ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot de veel meer onderbroken en fragmentarische ontwikkeling van de Westerse kruidengeneeskunde.

De Chinese kruidengeneeskunde is gebaseerd op een, voor ieder persoon op maat gesneden, recept van een aantal met elkaar gecombineerde kruiden. In de praktijk gaat het hier meestal om wortels, takken, twijgen of bladeren van planten. In uitzonderlijke gevallen worden ook mineralen of producten van dieren gebruikt. Het is juist deze individuele benadering die zorgt voor de zeer goede resultaten. Dit in tegenstelling tot de standaardreceptuur die zich in het Westen ontwikkeld heeft. Daarnaast is het aantal Chinese kruiden zeer uitgebreid en biedt dus een bijna oneindig scala aan recepten van met elkaar gecombineerde kruiden.

Met de Chinese medische theorie indachtig worden ook geneeskrachtige planten uit andere tradities zoals Ayurveda, Tibetaanse geneeskunde, Grieks-Arabische geneeskunde als wel de West en Midden Europese kruidengeneeskunde gebruikt. Modern onderzoek en biochemische kennis dragen ertoe bij dat we al deze kruiden nog doeltreffender kunnen gebruiken zonder de traditie los te laten.

Alle kruiden die in mijn praktijk voorgeschreven worden, betrek ik uit Europese apotheken.Ik stel daarbij als eis dat deze  apotheken hun kruiden controleren op de aanwezigheid van giftige of verboden substanties of de producten van bedreigde diersoorten of planten.

In het verlengde van kruiden ligt voeding. In de praktijk wordt veel aandacht aan voeding als wel aan beweging en ademhaling besteed. Vaak zal er een individueel voedingsadvies gegeven worden en worden er ook oefeningen voor de ademhaling en beweging meegegeven.

Voeding

voeding

De Chinese voedingsleer is evenals de andere disciplines uit de Chinese Geneeskunde gebaseerd op concepten als Yin en Yang en de 5 elementen (fasen van verandering). Door de het voedingsadvies af te stellen op het individu krijgt men een zeer afgestemd dieet wat de constitutie, pathologie en omgevingsfactoren in acht neemt.

In tegenstelling tot de Westerse voedingsleer die voornamelijk gericht is op calorieën en vitaminen wordt in de Chinese voedingsleer veel meer gekeken naar de energetische waarde van voedingsmiddelen.

In plaats van een rigide dieet worden in mijn praktijk op de persoon gerichte voedingsadviezen gegeven die rekening houden met alle bovengenoemde factoren.

De rol van voeding in het ontstaan van ziekten wordt helaas vaak onderschat, vanuit de Oosterse Geneeskunde gezien echter speelt voeding juist een zeer grote rol in het veroorzaken van ziektes als wel in de genezing ervan. U bent wat U eet.

Voedingsadvies van deskundige

voedingsdeskundige
Chinees Voedingsdeskundige: Ismihan Kilicaslan

In de praktijk is het mogelijk om naast een meer algemeen voedingsadvies een persoonlijk gericht voedingsadvies te krijgen volgens de Chinese geneeskunde. Dit is een individueel gericht voedingsadvies wat gebaseerd is op een (Chinees) gestelde diagnose.

Voeding krijgt in de Chinese geneeskunde als wel als in alle andere traditionele geneeswijzen zeer veel aandacht. Slechts recent is men in het Westen de geneeskrachtige waarde van voeding aan het herontdekken. In tegenstelling tot de Westerse voedingsleer die uitgaat van bepaalde principes is de Chinese voedingsleer veel meer maatwerk. Afhankelijk van uw huidige constitutie, geschiedenis, predisposities etc. wordt een op maat gemaakt voedingsadvies gegeven, dit advies houdt rekening met allerlei individuele factoren, maar ook met het seizoen en leefomgeving.

Ismihan Kilicaslan is een van de weinige voedingsspecialisten in Nederland die getraind zijn in de Chinese voedingsleer. Zij heeft naast haar opleiding in Traditionele Chinese Geneeskunde en haar specialisaties in Chinese en Japanse acupunctuur zich toegelegd op de Chinese voedingsleer.

Ze heeft gestudeerd met de autoriteit op dit gebied in Nederland, Betteke Visserman. Naast de Chinese voedingsleer heeft ze zich ook verdiept in Moderne Westerse voedingsleer en de voedingsleer uit Klein Azië, wat een voortzetting is van de oude Griekse traditie. Op deze manier heeft ze een zeer brede kennis van voeding en de toepassing van voedingsleer als geneeswijze.

Ze heeft een eigen praktijk in IJsselstein , maar het is ook mogelijk om in de AAEMC praktijk in Leidschendam-Voorburg of Haarlem een afspraak met haar te maken.